Cách chơi số đề 30S trên 789bet

2D – Hướng dẫn cá cược Bươc1: Chọn số có 2 chữ số từ 00 ~ 99.Bươc2: Điền số tiền muốn cược vào các ô bên dưới các thể loại cược: Đầu; Đuôi; Đầu Đuôi; Bao Lô; Bao Lô 7 sau đó nhấn đặt cược để hoàn thành vé cược.

ĐầuĐầu là kết quả của giải 8.【Ví dụ】 Đài kết quả giải 8 là 01 thì người chơi có vé cược Đầu 01 đài sẽ giành chiến thắng.

ĐuôiLà 2 số cuối cùng của giải đặc biệt.【Ví dụ】 Đài giải đặc biệt có kết quả là 012345. Người chơi có vé cược Đuôi con số 45 đài sẽ giành chiến thắng.

Đầu, đuôiLà kết quả kết hợp của giải 8 và 2 số cuối giải đặc biệt.【Ví dụ】 Đài giải 8 kết quả là 01 giải đặc biệt kết quả là 682345. Người chơi có vé cược Đầu Đuôi con 01 hoặc 45 sẽ là người giành chiến thắng.

Bao lôNgười chơi có vé cược đuôi trùng với 2 con số cuối cùng của tất cả các giải trong 1 đài sẽ là người giành chiến thắng.【Ví dụ】 Người chơi có vé cược Bao Lô con số 12 tại đài, khi kết quả đài có 2 con số cuối cùng của các giải có số 12 người chơi giành chiến thắng.

Bao lô 7Kết quả dựa vào 2 con số cuối cùng của các giải: giải 8, giải 7, giải 6, giải 5 và giải đặc biệt.【Ví dụ】 Người chơi có vé cược Bao Lô 7 con số 12 tại đài. Khi kết quả đài có 2 con số cuối cùng của các giải 8,7,6,5 và giải đặc biệt có số 12 người chơi giành chiến thắng.

3D – Hướng dẫn cá cượcBươc1: Chọn 1 số có 3 chữ số từ 000 ~ 999.Bươc2: Điền số tiền muốn cược vào các ô bên dưới các thể loại cược: Đầu; Đuôi; Đầu Đuôi; Bao Lô; Bao Lô 7 sau đó nhấn đặt cược để hoàn thành vé cược.

ĐầuĐầu là kết quả của giải 7.【Ví dụ】 Đài kết quả giải 7 là 001 thì người chơi có vé cược Đầu con số 001 sẽ giành chiến thắng.

ĐuôiKết quả dựa vào 3 số cuối cùng của giải đặc biệt.【Ví dụ】 Giải đặc biệt đài kết quả là 012345 thì người chơi có vé cược Đuôi đài con số 345 sẽ giành chiến thắng.

Đầu, đuôiĐầu Đuôi là sự kết hợp kết quả của giải 7 và 3 số cuối của giải đặc biệt.【Ví dụ】 Đài kết quả giải 7 là 001 kết quả giải đặc biệt là 012345. Người chơi có vé cược Đầu Đuôi 1 trong 2 con số 001 hoặc 345 sẽ giành chiến thắng.

Bao lôBao Lô dựa vào kết quả của 3 con số cuối cùng của các giải từ giải 7 đến giải đặc biệt.【Ví dụ】 Người chơi có đặt cược Bao Lô con số 012 đài. Khi kết quả đài có 3 con số cuối cùng của các giải có 012 ở các giải có 3 chữ số trở lên, người chơi giành chiến thắng.

Bao lô 7Kết quả dựa vào 3 con số cuối cùng của các giải: giải 8, giải 7, giải 6, giải 5, dãy số đầu tiên của giải 4 và giải đặc biệt.【Ví dụ】 Người chơi có vé cược Bao Lô 7 con số 012 tại đài. Khi kết quả đài có 3 con số cuối cùng của các giải 7, 6, 5, dãy số đầu tiên của giải 4 và giải đặc biệt có số 012 người chơi giành chiến thắng.

4D – Hướng dẫn cá cượcBươc1: Chọn con số có 4 chữ số muốn chơi từ 0000 ~ 9999.Bươc2: Điền số điểm muốn chơi vào các ô Đuôi; Bao Lô sau đó nhấn đặt cược để hoàn thành vé cược.

ĐuôiKết quả dựa vào 4 con số cuối cùng của giải đặc biệt.【Ví dụ】 Đài giải đặc biệt kết quả là 012345 thì người chơi có vé cược Đuôi 4D con số 2345 sẽ giành chiến thắng.

Bao lôBao Lô 4D sẽ được tính dựa vào kết quả 4 con số cuối cùng của các giải: từ giải 6 đến giải đặc biệt.【Ví dụ】 Người chơi có vé cược Bao Lô con số 0123 đài. Khi kết quả đài có 4 con số cuối cùng của các giải có 4 chữ số trở lên có số đuôi là 0123 người chơi sẽ giành chiến thắng.

  • PL2 (Xiên 2) – Hướng dẫn cá cượcBươc1: Chọn 2 con số không trùng nhau có 2 chữ số từ 00 ~ 99 trong 1 vé cược.Bươc2: Điền số tiền muốn chơi vào ô số tiền cược và nhấn đặtc cược để hoàn thành vé cược.
  • PL2 (Xiên 2)Là trong 1 vé cược đặt cược 2 con số không trùng nhau. Kết quả sẽ dựa vào 2 số cuối cùng của tất cả các giải trong 1 đài (tỉnh-thành phố) đã chọn.【Ví dụ】 Vé cược PL2 2 con số đài là: 01 và 02. Nếu kết quả đài có 2 số cuối cùng của các giải có con số 01 và 02 thì người chơi sẽ giành chiến thắng.
  • PL3 (Xiên 3) – Hướng dẫn cá cượcBươc1: Chọn 3 con số không trùng nhau có 2 chữ số từ 00 ~ 99.Bươc2: Điền số tiền muốn chơi vào ô số tiền cược và nhấn đặtc cược để hoàn thành vé cược.
  • PL3 (Xiên 3)PL3 là trong 1 vé cược đặt 3 con số không trùng nhau. Kết quả dựa vào 2 số cuối cùng trong tất cả các giải trong 1 đài (tỉnh-thành phố) đã chọn.【Ví dụ】 Người chơi có vé cược Xiên 3 con số 01-02-03 trong cùng 1 đài. Khi kết quả mở thưởng đài có đủ 3 con số đuôi ở tất cả các giải có 01-02-03, người chơi sẽ giành chiến thắng.

Đặc Biệt – Hướng dẫn cá cượcBươc1: Chọn thể loại cược muốn chơi.Bươc2: Điền số tiền muốn cược vào các ô bên dưới các thể loại cược: Đầu; Đuôi; Đầu Đuôi; Bao Lô sau đó nhấn đặt cược để hoàn thành vé cược.

Các kiểu cượcTài:là các con số từ 50 ~ 99.Xỉu:là các con số từ 00 ~ 49.Lẻ:là các con số lẻ trong các con số từ 00 ~ 99. Ví dụ: 01,03,05,07,09,11…..99.Chẵn:là các con số chẵn trong các con số từ 00 ~ 99. Ví dụ: 02,04,06,08,12,14……98.Tài-Lẻ:là các con số lẻ trong các con số từ 50 ~ 99. Ví dụ: 51,53,55,57…..99.Tài-Chẵn:là các con số chẵn trong các con số từ 50 ~ 99. Ví dụ: 52,54,56,58…..98.Xỉu-Lẻ:là các con số lẻ có trong các con số từ 00 ~ 49. Ví dụ: 01,03,05,07….49.Xỉu-Chẵn:là các con số chẵn có trong các con số từ 00 ~ 49. Ví dụ: 02,04,06….48.Lẻ Lẻ:là các con số có 2 chữ số đều là số lẻ trong các con số từ 00 ~ 99. Ví dụ: 11,13,15,17,19,31…..99.Chẵn Chẵn:là các con số có 2 chữ số đều là số chẵn trong các con số từ 00 ~ 99. Ví dụ: 22,24,26,28,42….88.Lẻ Chẵn:là các con số có số đầu là số lẻ số sau là số chẵn trong các con số từ 00 ~ 99. Ví dụ 12,14,16,18,32,34……98.Chẵn Lẻ:là các con số có số đầu là số chẵn số sau là số lẽ trong các con số từ 00 ~ 99. Ví dụ : 23,25,27,29,41,43….89.Trong:là các con số từ 25 ~ 74. Người chơi đặt cược thể loại trong kết quả tương ứng với thể loại đặt cược (Đầu, Đuôi, Đầu Đuôi, Bao Lô) có số nằm trong khoảng các con số từ 25 ~ 74 sẽ giành chiến thắng.Ngoài:là các con số từ 00 ~ 24 và 75 ~ 99. Người chơi đặt cược trong mục ngoài với thể loại cược tương ứng (Đầu, Đuôi, Đầu Đuôi, Bao Lô) có kết quả nằm trong các con số từ 00 ~ 24 và từ 75 ~ 99 sẽ giành chiến thắng.

ĐầuĐầu là kết quả của giải 8.【Ví dụ】 Đài kết quả giải 8 là 01 thì người chơi có vé cược Xỉu đài sẽ giành chiến thắng.

ĐuôiLà 2 số cuối cùng của giải đặc biệt.【Ví dụ】 Giải đặc biệt đài mở thưởng ra con số 012345. Người chơi có vé cược Đuôi con số 45 sẽ giành chiến thắng.

Đầu, đuôiĐầu Đuôi là sự kết hợp kết quả của giải 8 và 2 số cuối của giải đặc biệt.【Ví dụ】 Kết quả mở thưởng đài giải 8 là con số 01, giải đặc biệt là con số 682345. Người chơi có vé cược Đầu Đuôi con số 01 hoặc con số 45 sẽ giành chiến thắng.

Bao lôBao Lô dựa vào kết quả của 2 con số cuối cùng của các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt.【Ví dụ】 Người chơi có vé cược Bao Lô con số 01 tại đài. Khi kết quả mở thưởng các giải đài có con số 01 là con số cuối của các giải, người chơi sẽ giành chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *